AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI WWW.LIDEA-SEEDS.COM


 

Jogi nyilatkozat


 

Szerkesztő és kiadványigazgató

A www.lidea-seeds.com weboldalt az EURALIS SEMENCES, 46 536 150 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság szerkeszti, amelynek székhelye: Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar – Franciaország, a paui cégjegyzékbe 423 296 250 szám alatt bejegyezve.


 

Pierre FLYE SAINTE MARIE a kiadvány igazgatója.


 

Üzemeltetés

Az oldal üzemeltetője az IKOMOBI, 178 850 euró tőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság, a LILLE-i cégjegyzékbe 514 418 748 szám alatt bejegyezve, székhely: 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.


 

Cél

Ennek az oldalnak az a célja, hogy bemutassa a LIDEA-t, amely az EURALIS SEMENCES és az ECS (korábban CAUSSADE SEMENCES GROUP) társaságok egyesülésével jött létre, és amely többfajta vetőmagra (kukorica, napraforgó, repce, cirok, szójabab, szálas gabona, takarmány- és szolgáltató üzemek) és a kapcsolódó szakmákra (kutatás, termelés, feldolgozás és forgalmazás) specializálódott.


 

Tartalom

A közzétett cikkeket illusztráló szövegeket és médiumokat őszintén ellenőrzik és szerkesztik. Megjelenésük előtt ügyfél-tanúvallomásokat és közzétett esettanulmányokat nyújtottak be az érintett ügyfélcégeknek és természetes személyeknek.


 

Az oldalon elérhető szövegeket a EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES vagy ECS vállalat alkalmazottai vagy társult vezetői írták. Ha azonban bármely információ pontatlannak tűnik, vagy tipográfiai hibát tartalmaz, akkor azt jelentheti a webhely adminisztrátorának.


 

Az EURALIS SEMENCES nem tehető felelőssé a webhely tartalmával kapcsolatos pontatlan információkért vagy bármilyen tipográfiai hibáért. Hasonlóképpen, ha a webhely bizonyos részei vagy funkciói műszaki problémák vagy bármilyen más külső ok miatt elromlottak vagy elérhetetlenek voltak, az EURALIS SEMENCES nem vonható felelősségre.


 

Az oldalon elérhető képek, videók és ikonográfia fényképeket, képernyőképeket és illusztrációkat tartalmaz. Harmadik felek szellemi tulajdonjogaitól függően a képek az EURALIS SEMENCES kizárólagos tulajdonát képezik.


 

Ezen tartalmak felhasználása az EURALIS SEMENCES előzetes beleegyezésétől függ, és a webhely adminisztrátorához kell fordulni: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Szellemi tulajdonjogok

Ez az oldal az EURALIS SEMENCES tulajdonát képezi, amely a szerző a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L. 111.1. és azt követő cikkei értelmében. A fényképek, szövegek, szlogenek, rajzok, képek, animált szekvenciák hanggal vagy anélkül, valamint a webhelybe integrált összes műalkotás az EURALIS SEMENCES vagy harmadik fél tulajdonát képezi, amely felhatalmazta a vállalatot ezek használatára.


 

A LIDEA webhely papíron vagy számítógépen történő sokszorosítása megengedett, feltéve, hogy azt szigorúan személyes használatra tartják fenn, kivéve a reklám és/vagy kereskedelmi és/vagy tájékoztatási célokra történő felhasználást, és ha az megfelel a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.122-5. cikk rendelkezéseinek értelmében.


 

A fenti rendelkezések kivételével a webhely egészének vagy egy részének, az azt alkotó tartalom egészének vagy egy részének bármilyen sokszorosítása, ábrázolása, felhasználása vagy módosítása bármilyen eszközzel és bármilyen eszközön az EURALIS SEMENCES előzetes engedélyezése nélkül szigorúan tilos, és hamisítási bűncselekménynek minősül.


 

Hiperlinkek

A www.lidea-seeds.com webhelyre mutató hiperlink létrehozásához előzetes írásbeli engedély szükséges az EURALIS SEMENCES-től. Minden kérést a webhely adminisztrátorának kell címezni: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Az EURALIS SEMENCES semmilyen módon nem tehető felelőssé olyan webhelyek biztosításáért, amelyekre a www.lidea-seeds.com webhely hiperlinkjei mutatnak, és nem vállal felelősséget az ezeken a webhelyeken vagy ezekről a webhelyekről elérhető tartalomért, termékekért, szolgáltatásokért, stb.

 


 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK


 

Az EURALIS SEMENCES vállalja, hogy az Ön adatainak a www.lidea-seeds.com webhelyről történő gyűjtése és feldolgozása megfelel az információs technológiáról, az adatokra és a szabadságjogokra vonatkozó, 1978. január 6-i 78–17. törvénynek, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyek adatfeldolgozás vonatkozásában történő védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletnek.


 

Az EURALIS SEMENCES felelős a www.lidea-seeds.com weboldalon gyűjtött adatok feldolgozásáért.


 

Ez a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv meghatározza az EURALIS SEMENCES gyakorlatát az Ön személyes adatainak védelme érdekében, amelyek a weboldalán gyűjthetők.


 

Annak érdekében, hogy élvezhesse a LIDEA oldalon történő navigáció során kínált szolgáltatásokat, valószínűleg bizonyos mennyiségű személyes adatot kell megadnia.


 

Mi a személyes adat?

Személyes adat minden olyan információ, amely egy természetes személyre vonatkozik, és amely közvetlen vagy közvetett azonosítást tesz lehetővé.

 

A természetes személy azonosítása történhet vezetéknév, keresztnév, fénykép, videó, hangminta, társadalombiztosítási szám, munkavállalói szám, telefonszám, stb. segítségével.


 

A vállalat adatai (postacím, telefonközpont száma vagy a „compagnie1@email.fr” általános kapcsolattartási e-mail) elvileg nem személyes adatok.


 

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait törvényes, tisztességes és átlátható módon gyűjtjük, amikor kapcsolatba lép velünk az információigénylő űrlapunkon keresztül.


 

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Az EURALIS SEMENCES az Ön személyes adatait meghatározott, kifejezett és törvényes célokból dolgozza fel.


 

Ezeket a célokat az alábbi táblázat sorolja fel, és azok jogi alapra támaszkodnak:


 

A feldolgozás célja

Jogi alap

Információigénylés kezelése

Beleegyezés

Az érintettek jogaival kapcsolatos kérelmek kezelése

Jogi kötelezettség teljesítése

Statisztikai elemzések elvégzése

Beleegyezés

A webhely hozzáférésének és használatának kezelése

Jogos érdek 

Adatai ellenőrzése és hitelesítése

Jogos érdek

Az oldal elrendezésének és működésének optimalizálása

Jogos érdek

Küzdelem a csalások, visszaélések, vírusok és más rosszindulatú programok ellen

Jogos érdek

Az oldal és a felhasználók közötti kapcsolatok kezelése

Jogos érdek 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Az EURALIS SEMENCES vállalja, hogy csak az elérni kívánt célok eléréséhez feltétlenül szükséges adatokat gyűjti.

Az EURALIS SEMENCES a következő kategóriájú személyes adatokat gyűjti és dolgozza fel:


 

Azonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím


 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az EURALIS SEMENCES az Ön adatait csak annyi ideig őrzi meg, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.


 

Adatkategória

Megőrzési időtartam

Azonosító adatok 

1 év 

Kik az adatai címzettjei?

Ezen adatok egészének vagy egy részének a címzettjei:

Érintett ügynökök a következő részlegekből: az EURALIS SEMENCES, a CAUSSADE SEMENCES és az ECS informatikai részlege, marketing részlege, kommunikációs részlege, üzemeltetési részlege és/vagy értékesítési részlege

IKOMOBI

Az EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES és ECS alvállalkozói vagy leányvállalatai, akiknek az adatokhoz való hozzáférése szükséges a rájuk bízott tevékenységek végrehajtásához


 

Milyen biztonságot garantálunk?

Az EURALIS SEMENCES megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a felhasználó személyes adatainak biztonságának és titkosságának megőrzése érdekében.


 

Ezeket az intézkedéseket arra tervezték, hogy megvédjék személyes adatait az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól, módosítástól vagy nyilvánosságra hozataltól.


 

Milyen jogai vannak? 

Önnek joga van a tájékoztatáshoz, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, s helyesbítéshez, a törléshez, a korlátozáshoz és a hordozhatósághoz.


 

Ha többet szeretne megtudni a jogai tartalmáról, javasoljuk, hogy olvassa el a CNIL e célra szolgáló részét -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen jogos indokból.


 

Ha adatainak feldolgozása beleegyezésen alapul, akkor bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja azt.


 

Ezek a jogok gyakorolhatók:


 

ezen online űrlap kitöltésével

e-mailben: privacy@lidea-seeds.com

levél küldésével erre a postacímre:

Euralis Semences SAS - Adatvédelmi tisztviselő

Domaine de Sandreau

31700 Mondonville - Franciaország

Minden kéréssel a lehető leghamarabb és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban foglalkozunk. Ennek érdekében az EURALIS SEMENCES a személyazonosság igazolását kérheti Öntől. Kérésének elősegítése érdekében forduljon a CNIL által felajánlott e-mailgenerátorhoz a következő címen: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier


 

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti az Ön jogait, lehetősége van panaszt benyújtani az Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottsághoz a következő címen:

CNIL

3 Place de Fontenoy

75334 PARIS CEDEX 07

Tel: 01 53 73 22 22

www.cnil.fr


 

Az EURALIS SEMENCES rendszeresen módosíthatja ezt a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvet.


 

Ebben az esetben a lényeges változásokról a webhely egy üzenetével értesítjük Önt, amely felkéri Önt, hogy olvassa el a frissített irányelveket, valamint vagy egyéb módon is értesíthetjük.


 

Utolsó módosítás: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]

 


 

SÜTIK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELV


 

A LIDEA webhely böngészése során sütik kerülhetnek a számítógépére, mobiljára vagy táblagépére. Előfordulhat, hogy a webhely bizonyos részei vagy funkciói nem érhetők el a sütik felhasználó általi elfogadása nélkül.


 

Mi az a süti?

A süti egy olyan szöveges fájl, amely eszköze merevlemezén egy külön helyre kerül mentésre, amikor a böngésző szoftverével online szolgáltatáshoz fordul.


 

A sütik lehetővé teszik egy webhely számára, hogy felismerje Önt, bejelentkezve tartsa, emlékezzen az Ön preferenciáira, és ezáltal további szolgáltatást nyújtson Önnek: a böngészés kényelmének javítása, a kapcsolat biztosítása vagy az oldal tartalmának az Ön érdeklődési köréhez való igazítása.


 

Milyen célt szolgálnak az EURALIS SEMENCES által használt sütik?

A gyakorlatban a sütiket a következő célokra használjuk:


 

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek és nem tilthatók le. A kritikus szolgáltatási igények kielégítésére vannak meghatározva. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyazonosító információt.


 

Nézettségmérő sütik

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. által kínált nézettségmérési és elemzési szolgáltatást használja. Ezeket a sütiket a látogatottsági statisztikák létrehozására és a navigációs problémák felderítésére használják a szolgáltatások minőségének figyelemmel kísérése és javítása érdekében.

Lehetősége van arra, hogy megtagadja a telepítésüket az eszközén a „Sütik elfogadása/elutasítása” sáv segítségével.


 

Harmadik fél sütik

A megosztás gombok segítségével megoszthatja a közösségi oldalakon a www.lidea-seeds.com webhelyen található tartalmat a közösségi oldalak más felhasználóival. Ezeknek a megosztás gomboknak a használatakor előfordulhat, hogy harmadik féltől származó sütik települnek az eszközére.


 

Amikor a www.lidea-seeds.com vagy bármely más webhelyen böngészik, hirdetési lehetőséget kínálhat Önnek a böngészési szokásai és az érdeklődési területei alapján. A sütik és a nyomonkövetési technológiák segítségével jelenítjük meg ezt a hirdetést weboldalunkon, valamint partnereink és a közösségimédia-oldalain.


 

Az EURALIS SEMENCES nem irányítja, nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget ezekért a sütikért és az azokon keresztül gyűjtött adatok felhasználásáért, amennyiben azok harmadik fél webhelyeiről származnak.


 

Annak érdekében, hogy megértse a böngészési információk felhasználásának céljait, amelyeket ezen gombok és modulok segítségével gyűjthetnek, javasoljuk, hogy olvassa el az egyes webhelyek adatvédelmi irányelveit:


 

Facebookhoz:

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


 

Twitterhez:

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track


 

LinkedInhez:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

Mi a sütik megőrzési ideje?

Az Országos Informatikai és Szabadságjogi Bizottság (CNIL) rendelkezéseinek megfelelően az eszközén elhelyezett sütik megőrzési ideje tizenhárom (13) hónapra van korlátozva.


 

Ezen időszak végén beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy új sütiket helyezzen el eszközén.


 

Hogyan kezelheti a sütiket?

A böngésző súgó menüjéből megtudhatja, hogyan konfigurálhatja és módosíthatja a sütibeállításokat:


 

Internet Explorerhez:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


 

Safarihoz: 

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html


 

Chrome-hoz:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


 

Firefoxhoz:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


 

Operához:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


 

Ha a fent felsoroltaktól eltérő böngészőt használ, javasoljuk, hogy írja be a Google-be, hogy „sütik kezelése”, majd írja be az Ön által használt böngésző nevét, és végezzen keresést.


 

Nehézségek esetén kérjük, hogy keresse fel a CNIL „Sütik: az ellenőrzésük eszközei” című szakaszát: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554


 

Itt további hasznos információkat talál a sütikről és azok letiltásának módjáról a használt böngésző típusától függően.


 

Ha elutasítja vagy törli a sütiket, előfordulhat, hogy a webhely funkciói és a kapcsolódó funkciók nem állnak rendelkezésre, és a webhely szokásos teljesítménye sérülhet.


 

A sütik jobb megismerése és ellenőrzése érdekében kérjük, keresse fel a Youronlinechoices webhelyet a következő címen: https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/